Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ có chứng chỉ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học thực hànhkế toán thuế tổng hợp:

Phần 1 : Lý thuyết về thuế dựa trên chứng từ thực tế

- Tổng quan về thuế và kế toán thuế.
– Cập nhật những thông tư nghị định mới nhất về luật thuế
– Hệ thống các loại thuế, phí và lệ phí chủ yếu.
– Hệ thống kế toán các loại thuế và lệ phí khác như :

+ Kế toán thuế xuất, nhập khẩu.
+ Kế toán thuế tài nguyên.+ Kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất.
+ Kế toán thuế với người có thu nhập cao.
+ Kế toán các loại thuế chủ yếu, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…
+ Kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)
+ Kế toán thuế GTGT đầu ra.
+ Kế toán thuế GTGT đầu vào.
+ Quyết toán thuế GTGT.
+ Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt
+ Kế toán thuế Thu nhập cá nhân
+ Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Phần 2 : Thực hành trên phần mềm HTKK thuế mới nhất

+ Thực hành Tải về , Cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK thuế mới nhất
+ Thực hành Làm thủ tục khai báo thuế ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

{{----}}