Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Đối tượng:
+ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chưa có kinh nghiệm thực tế.

+ Cán bộ, nhân viên tại các Doanh nghiệp chưa nắm vững nghiệp vụ.
+ Tuổi từ 18 – 55 tuổi

Học viên được tiếp cận với hóa đơn chứng từ thực tế của Doanh nghiệp, từ đó phân loại và hạch toán vào sổ tổng hợp và các sổ chi tiết , theo dõi hàng hóa , nguyên vật liệu , chi phí chi tiết…

Nội dung khóa học :

1 – Quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Asia, Fast hoặc Misa :

+ Kế toán tiền mặt …
+ Kế toán ngân hàng….
+ Kế toán Mua hàng ...
+ Kế toán bán hàng…
+ Kế toán CCDC…….
+ Kế toán TSCD…….
+ Kế toán tiền vốn chủ sở hữu
+ Kế toán tiền vay

2 – Hệ thống Báo cáo :

+ Sổ tổng hợp ……
+ Sổ chi tiết liên quan …..
+ Sổ thẻ kho , CCDC, TSCD……
+ Phân bổ chi phí
+ Trích khấu hao TSCD
+ Báo cáo Phát sinh tài khoản
+ Báo cáo kết quả kinh doanh
+ Bảng cân đối kế toán .


Thời gian học : Không giới hạn buổi học, tùy theo đối tượng học viên

+ Phổ biến kinh nghiêm khi đi xin việc làm
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Phú Thọ dạy kế toán tại Phú Thọ

{{----}}