Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học thực hành kế toán :
- Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động .
- Học viên được Học Thực hành ghi sổ kế toán trên excel.
- Học viên được Thực hành nhập liệu chứng từ hóa đơn lên phần mềm kế toán.
- Học viên được Thực hành lập báo cáo thuế hàng tháng, quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện hành.
- Học viên được Thực hành lên báo cáo tài chính năm (gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,Cân đối phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính).
- Học viên được học Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thời gian và học phí:
- Thời gian: Tùy học viên sắp xếp trong và ngoài giờ hành chính .
- Học phí dạy kèm riêng: tùy phát sinh, đảm bảo hợp lý với mọi đối tượng và cam kết học đến khi thành thạo.
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}