Dạy thực hành kế toán cấp tốc tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Hải Dương:

- Kỹ năng định khoản kế toán

-Nghiệp vụ kế toán( hướng dẫn hiểu bản chất công việc kế toán từ cách viết phiếu chi, phiếu thu, cách viết hóa đơn, cách tiếp nhận chứng từ và xử lý chứng từ, bản chất công việc kế toán thuế, hiểu bản chất quy trình lên báo cáo tài chính hoàn chỉnh)

-Phần thực hành( 25-30 buổi)

Thực hành làm thủ tục mua hóa đơn, đặt in hóa đơn

Dạy thực hành làm tờ khai thuế trên phần mềm HTKK mới nhất, làm báo cáo thuế tháng, quý, năm

Dạy thực hành cách vào sổ sách, thiết lập chứng từ sổ sách, lập bảng cân đối tài khoản, cân đối kế toán, làm báo cáo tài chính thành thạo

Dạy thực hành cân đỗi lãi lỗ cho doanh nghiệp, thủ thuật kế toán

Dạy thực hành kỹ năng quyết toán thuế khi cơ quan thuế xuống thanh tra

Dạy thực hành theo chế độ kế toán mới nhất, cập nhật chính sách mới nhất của tổng cục thuế

- Công cụ thực hành:

Mỗi người một máy, kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn trên máy chiếu và hướng dẫn từng học
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại phú thọ dạy thực hành kế toán tại phú thọ

{{----}}