Dạy kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung chương trình học thực hành kế toán của Trung tâm kế toán Phú Thọ
Vì là học thực hành nên chương trình học chủ yếu là làm việc trực tiếp trên chứng từ và máy tính như những kế toán đang làm trong các doanh nghiệp. Trung tâm kế toán Phú Thọ  sẽ hướng dẫn các bạn những nội dung sau:

Khái quát hệ thống nguyên lý kế toán, lý thuyết kế toán (Chỉ cho thực tế trong 1 -2 buổi)
Cách định khoản các nghiệp vụ phát sinh (Cái cần nhất khi mới làm kế toán)
Cách tiếp nhận hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, sắp xếp và quản lý hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp
Từ bộ hóa đơn chứng từ kê khai hạch toán, lên sổ cái, sổ nhật ký kế toán
Lập các bảng kế toán, khoản phải thu, công nợ, lương nhân viên, tồn kho…
Các bảng kế toán quan trọng như cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tài chính
Học trên các bộ chứng từ của các loại hình doanh nghiệp như Thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu…
Thực hành kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdạy kế toán tại phú thọ học kế toán tại phú thọđịa chỉ học kế toán tại phú thọ

{{----}}