Dạy kế toán cấp tốc có chứng chỉ tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học kế toán tổng hợp
1. Học thực hành kế toán thuế
Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.
Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.
Thực hành quyết toán thuế.
2. Thực hành lên sổ sách bằng hóa đơn chứng từ sống trên Excel hoặc các phần mềm kế toán Fast, Misa
Học cách mở sổ sách.
Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.
Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, xuất – nhập – tồn…
Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…
Lập bảng tính lương và các khoản trích theo lương.
Lập sổ cái chi tiết cho từng loại tài khoản.
Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Phú Thọ dạy kế toán tại Phú Thọ

{{----}}