Đào tạo kế toán cấp tốc tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
I- NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN THỰC TẾ (04 BUỔI)

Buổi 1: Hướng dẫn từ nội dung đầu đến hết hệ thống tài khoản.

Buổi 2: Hướng dẫn từ kết cấu tài khoản và chữa bài tập

Buổi 3: Hướng dẫn làm và chữa bài tập.

Buổi 4: Hướng dẫn phần chứng từ kế toán + mở bộ chứng từ để hạch toán một số nghiệp vụ + Làm bài kiểm tra và chữa bài trả lại cho học viên.

Lưu ý:

Bài tập nguyên lý kế toán (chuyển bản mềm cho học viên)
Bài kiểm tra cuối khóa (GV chấm và chữa trả lại bài cho Học viên)
II- BÁO CÁO THUẾ (08 BUỔI)

Buổi 1: – Tổng quan về thuế và kế toán

- Các công việc kế toán tài chính phải làm (Sản phẩm của kế toán)

- Những công việc phải làm của kế toán khi vào làm tại DN mới thành lập.

Bước 1: Tiếp nhận giấy chứng nhận giấy đăng ký doanh nghiệp.
Bước 2: Mở tài khoản ngân hàng .
Bước 3: Mua cổng Token kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử.
Bước 4: Tiến hành lập tờ khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai, tiền lệ phí môn bài cho DN.
Buổi 2:

Bước 5: Đăng ký phương pháp tính thuế
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}