Cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
BÁO GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

STT GÓI CƯỚC ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG HĐ/GÓI ĐƠN GIÁ/GÓI PHÍ KHỞI TẠO THỜI HẠN SỬ DỤNG
1. Smart 50 Gói 50 350.000 500.000 Không giới hạn thời gian
2. Smart 100 Gói 100 550.000 500.000 Không giới hạn thời gian
3. Smart 300 Gói 300 720.000 500.000 Không giới hạn thời gian
4. Smart 500 Gói 500 850.000 500.000 Không giới hạn thời gian
5. Smart 1.000 Gói 1.000 1.250.000 500.000 Không giới hạn thời gian
6. Smart 3.000 Gói 3.000 1.890.000 500.000 Không giới hạn thời gian
7. Smart 5.000 Gói 5.000 2.750.000 Miễn phí Không giới hạn thời gian
8. Smart 10.000 Gói 10.000 4.950.000 Miễn phí Không giới hạn thời gian
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhhóa đơn điện tử tại phú thọ dịch vụ hóa đơn điện tử tại phú thọ

{{----}}