Khai giảng lớp Tiếng Anh, Hàn giao tiếp

800.000
Nội dung
Thời gian: Ngày 13 - 05 -2019
Lịch học: Thứ 2, 4, 6 và Thứ 3, 5, chủ nhật. Từ 17h -19h / 19h - 21h.
Địa chỉ: VP Trung Tâm Ngoại Ngữ VTC 677 đường Trường Chinh- TP Nam Định
ĐT: 085 5160 540
http//dichthuatnamdinh.com
Thông tin người dùng

TagsNam ĐịnhTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhHọc tiếng Anh giao tiếp ở Nam Định

{{----}}