Thùng rác đạp chân y tế 10l 15l 20l

Thương lượng
Nội dung
Bảo Sơn chuyên cung cấp thùng rác y tế, thùng rác đạp chân y tế, thùng rác trong bệnh viện.
Thùng đựng chất thải phân loại rác phân loại chất thải chứa rác y tế:
Thùng rác trơn, nhẵn, để rác rất tiện dụng, thích hợp cho phân loại rác bệnh viện.

Thùng đựng rác thải có chân đạp, Thùng đựng chất thải rắn trong y tế:

Thùng màu xanh chứa Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại; Sản phẩm thải lỏng không nguy hại, chất thải phát sinh từ sinh hoạt trong bệnh viện.
Thùng chứa rác y tế, thùng chứa rác bệnh viện, thùng phân loại rác thải bệnh viện:
Thùng đựng chất thải rắn trong y tế, thùng đựng chất thải rắn trong bệnh viện:
Thùng rác y tế, thùng phân loại rác chứa rác y tế:
Liên hệ với chúng tôi :
Công ty TNHH Công Nghiệp & Dịch Vụ Bảo Sơn
Thanh Thanh : 0979.819.932
Mail: lephuong.baoson@gmail.com
Web: http://baosonco.co
Thông tin người dùng

TagsLong AnHuyện Châu ThànhKhácLinh tinhthùng rác y tế thùng rác y tế 10l thùng rác y tế 15l

{{----}}