Tuyển dụng giáo viên tiếng anh

8.000.000
Nội dung
- Giảng dạy Tiếng Anh và chăm sóc học sinh theo giáo trình của trung tâm.
- Lên kế hoạch bài dạy theo tháng, tuân thủ theo đúng chương trình, tiến trình giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trung tâm.
- Thực hiện liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.
- Giúp đỡ và quan tâm đến các học viên.
- Tham gia vào quá trình đánh giá kiểm tra việc học tập trên lớp của học viên.
- Chuẩn bị các giáo cụ giảng dạy trước giờ vào lớp.
- Hỗ trợ bộ phận học thuật trong việc phát triển các khóa học tiếng Anh tại trung tâm
- Tham gia chuẩn bị và điều hành các chương trình ngoại khóa
Thông tin chi tiết
Trình độ ngoại ngữTiếng Anh
Chuyên mônGiao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường
Trình độ học vấnCao học
Số năm kinh nghiệm1
Thông tin người dùng

TagsLâm ĐồngThành phố Đà LạtTuyển sinh, tuyển dụngTuyển dụnggiáo viên tiếng anh

{{----}}