Thép ống đúc phi 168mm,ống thép hàn đen phi 168/dn 150,ống thép đen 60
21.000
Thép ống đúc phi 168mm,ống thép hàn đen phi 168/dn 150,ống thép đen phi 168, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Dài : 6m – 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng, Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống đúc phi 273,ống thép hàn phi 273 dày 4,78,ống thép hàn đen 90
21.000
Thép ống đúc phi 273,ống thép hàn phi 273 dày 4,78,ống thép hàn đen phi 325,355, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ống thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính từ DN 15 – DN 600, độ dày từ 1, 6 – 6, 0 mm, Thép hộp : Hộp vuông,Hộp chữ nhật
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống đúc phi 76/dn 65,ống thép nhập khẩu phi 76,ống thép hàn đen
21.000
Thép ống đúc phi 76/dn 65,ống thép nhập khẩu phi 76,ống thép hàn đen phi 76, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc ,ống thép đúc ,thép ống hàn ,ống thép hàn ,thép ống đúc mạ kẽm ,ống thép đúc mạ kẽm,ống đúc lò hơi ,thép ống đúc lò hơi ,ống dẫn dầu ,ống đúc ,ống hàn ,ống nhập khẩu
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống nhập khẩu phi 60,ống sắt phủ sơn phi 60,ống thép hàn đen phi
21.000
Thép ống nhập khẩu phi 60,ống sắt phủ sơn phi 60,ống thép hàn đen phi 60mm, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ống thép phi 168 x (4, 0ly – 20ly) x 6000mm, Ống thép phi 273 x (6, 35ly – 35ly) x 6000mm, Ống thép phi 508 x (6, 35ly – 35ly) x 6000mm
Bình Dương 2 tháng trước
Ống thép đúc phi 168 ống sắt đen phi 168 ống thép mạ kẽm phi 168,219,2
21.000
ống thép đúc phi 168,ống sắt đen phi 168,ống thép mạ kẽm phi 168,219,273,325, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép Đúc và ống hàn nhập cảng 1, Ống Đúc ASTM A53 GR, B,số thép:SA53 B,quy cách:1/4″-28″,13
Bình Dương 2 tháng trước
Ống thép đúc phi 325, ống thép mạ kẽm phi 325/dn 300
21.000
ống thép đúc phi 325,ống thép mạ kẽm phi 325/dn 300,ống sắt hàn đen phi 325, ống thép đúc phi 325 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 325 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép Đúc và ống hàn nhập cảng 1, Ống Đúc ASTM A53 GR, B,số thép:SA53 B,quy cách:1/4″-28″,13
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống đúc phi 273,ống thép hàn đen od 273,ống thép đúc phủ son phi
21.000
Thép ống đúc phi 273,ống thép hàn đen od 273,ống thép đúc phủ son phi 273, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 140,DN125,Phi 168,DN150,Tiêu Chuẩn ASTM/A016, Thép ống hàn phi 114 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 114 x 2li-20li
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống phi 114mm,ống thép đúc nhập khẩu phi 114,ống sắt đen china 90
21.000
Thép ống phi 114mm,ống thép đúc nhập khẩu phi 114,ống sắt đen china phi 114,od 114, ống thép đúc phi 114 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 114 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Dài : 6m – 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng, Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 2 tháng trước
Ống thép đúc phi 273mm ống thép nhập khẩu mạ kẽm phi 273 ống đúc 219mm
21.000
Ống thép đúc phi 273mm,ống thép nhập khẩu mạ kẽm phi 273,ống đúc 219,168, Ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Dài : 6m – 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng, Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống phi 273,ống thép đúc phi 273,ống thép hàn mạ kẽm phi 273,325,
21.000
Thép ống phi 273,ống thép đúc phi 273,ống thép hàn mạ kẽm phi 273,325,355,406, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép Đúc và ống hàn nhập cảng 1, Ống Đúc ASTM A53 GR, B,số thép:SA53 B,quy cách:1/4″-28″,13
Bình Dương 2 tháng trước
H2S ống thép đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly,ống thép đen
22.000
H2S ống thép đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly,ống thép đen phi 60, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc phi 73, ống hàn phi 73, ống mạ kẽm phi 73 Ống thép phi 73 x 3 ly x (6
Bình Dương 3 tháng trước
H2S ống thép đúc phi 60mm ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly ống thép đen
22.000
H2S ống thép đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly,ống thép đen phi 60, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc phi 73, ống hàn phi 73, ống mạ kẽm phi 73 Ống thép phi 73 x 3 ly x (6
Bình Dương 3 tháng trước
Thép ống phi 325mm,ống thép nhập khẩu phi 325,ống thép hàn đen TQ
21.000
Thép ống phi 325mm,ống thép nhập khẩu phi 325,ống thép hàn đen TQ phi 325, ống thép đúc phi 325 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 325 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 140,DN125,Phi 168,DN150,Tiêu Chuẩn ASTM/A016, Thép ống hàn phi 114 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 114 x 2li-20li
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống đúc phi 114mm,ống sắt đen phi 114// dn 100,ống thép hàn đen
22.000
Thép ống đúc phi 114mm,ống sắt đen phi 114// dn 100,ống thép hàn đen phi 114, ống thép đúc phi 114 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:a stm api5l/a53, ống thép đúc phi 114 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 114 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc phi 73, ống hàn phi 73, ống mạ kẽm phi 73 Ống thép phi 73 x 3 ly x (6
Bình Dương 3 tháng trước
Gía rẻ ống thép đúc phi 273mm, ống thép hàn đen phi 273///dn 250
21.000
Gía rẻ ống thép đúc phi 273mm,ống thép hàn đen phi 273///dn 250,ống đúc dn 273, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, + Ống dài 6 mét, + Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 3 tháng trước
Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60,ống thép đúc mạ kẽm 60
22.000
Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60,ống thép đúc mạ kẽm phi 60/dn50, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ống thép đúc các loại đường kính từ DN 15 - DN 600, độ dày từ 3
Bình Dương 3 tháng trước
Thép ống đúc phi 325,ống thép phi 355,ống thép đúc phi 406 dày 12ly
21.000
Thép ống đúc phi 325,ống thép phi 355,ống thép đúc phi 406 dày 12ly,ống 508, thép ống đúc phi 323, 9 x 6, 35 x 6000 mm//T/c:astm api5l/a53, thép ống đúc phi 355, 6 x 7, 92 x 6000 mm//T/c:astm api5l/a53, thép ống đúc phi 406, 4 x 7, 92 x 6000 mm//T/c:astm api5l/a53, thép ống đúc phi 457, 2 x 7, 92 x 6000 mm//T/c:astm api5l/a53, thép ống đúc phi 508 x 9
Bình Dương 2 tháng trước
Gía rẻ ống thép đúc phi 273mm, ống thép hàn đen phi 273///dn 250
21.000
Gía rẻ ống thép đúc phi 273mm,ống thép hàn đen phi 273///dn 250,ống đúc dn 273, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, + Ống dài 6 mét, + Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 3 tháng trước
Ống thép đúc phi 273,ống thép đúc phi 141,ống thép đúc phi 168,ống kẽm
21.000
Ống thép đúc phi 273,ống thép đúc phi 141,ống thép đúc phi 168,ống kẽm phi 273, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 114 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 140 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống đen phi 168,ống thép đúc phủ sơn phi 168,ống thép hàn đen 168
22.000
Thép ống đen phi 168,ống thép đúc phủ sơn phi 168,ống thép hàn đen phi 168/dn 150, thép thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Chuyên cung cấp các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc, thép tấm, phụ kiện ngành nước, PCCC, wall thickness 3 đến 35ly
Bình Dương 3 tháng trước
H5 ống thép đúc phi 140,ống thép nhập khẩu phi 140/dn 125,dn 150,dn 20
22.000
H5 ống thép đúc phi 140,ống thép nhập khẩu phi 140/dn 125,dn 150,dn 200,dn 250, ống thép đúc phi 140 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 140 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 140 x (2, 5 – 8, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, + Ống dài 6 mét, + Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 3 tháng trước
U10 Thép ống đúc phi 90mm,ống sắt phủ sơn phi 90,ống thép đúc đen
22.000
U10 Thép ống đúc phi 90mm,ống sắt phủ sơn phi 90,ống thép đúc đen phi 90/dn 80, ống thép đúc phi 90 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 90 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 90 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc phi 73, ống hàn phi 73, ống mạ kẽm phi 73 Ống thép phi 73 x 3 ly x (6
Bình Dương 3 tháng trước
Ống thép phi 273, dày 4.78ly, ống đúc phi 273
22.000
Ống thép phi 273,ống sắt nhập khẩu phi 273 dày 4, 78ly,ống đúc phi 273,325,219, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ống thép đúc 4 inch Dn100 phi 114, ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm, Trường thịnh phát chuyên bán cung cấp các loại mặt hàng sắt thép tốt nhất
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60////dn 50,ống thép đúc
22.000
Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60////dn 50,ống thép đúc phủ sơn, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ống thép đúc 60 x (4, 0~7, 0) x (6, 000mm-12, 000mm), Ống thép đúc 73 x (4
Bình Dương 3 tháng trước
Thép ống đúc phi 60///dn 50,ống sắt đen phi 50,ống thép hàn đen China
22.000
Thép ống đúc phi 60///dn 50,ống sắt đen phi 50,ống thép hàn đen China phi 50,phi 60, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, 2″ sch 40 ( od 60, 3 x 3, 91 x 6, 000mm-12, 000mm), 2-1/2″ sch 40 ( od 73, 0 x 5, 16 x 6, 000mm-12, 000mm), 3″ sch 40 ( od 88, 9 x 5, 49 x 6
Bình Dương 3 tháng trước
Ống thép đúc mạ kẽm phi 273,phi 245,phi 325,ống sắt đen phi 325 , 355,
21.000
Ống thép đúc mạ kẽm phi 273,phi 245,phi 325,ống sắt đen phi 325 , 355, 406, 457, Thép ống mạ kẽm phi 245 x 9-10 li x 6 đến 12 m/cây,, Thép ống mạ kẽm phi 273 x 13 li x 6 đến 12 m/cây,, Thép ống mạ kẽm phi 325 x 7-9 li x 6 đến 12 m/cây,, các độ dày SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40,… dùng trong dẫn dầu dẫn khí
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống phi 168///dn 150,ống thép đúc phi 168,ống thép nhập khẩu 168
22.000
Thép ống phi 168///dn 150,ống thép đúc phi 168,ống thép nhập khẩu phi 168,219,273, thép thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 168 x (3, 96 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, + Ống dài 6 mét, + Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 3 tháng trước
Thép ống phi 406,ống thép đúc phi 325,ống thép 355,ống thép 457,ống
21.000
Thép ống phi 406,ống thép đúc phi 325,ống thép 355,ống thép 457,ống sắt 508, Thép ống đúc phi 325 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 325 x 2li-20li x 6m, Thép ống đúc phi 406 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 406 x 2li-20li x 6m, Thép ống đúc phi 457 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 457 x 2li-20li x 6m, Thép ống đúc phi 356 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 356 x 2li-20li x 6m
Bình Dương 2 tháng trước
Thép ống phi 273,ống thép đúc nhập khẩu TQ phi 273,ống sắt nhập khâu
21.000
Thép ống phi 273,ống thép đúc nhập khẩu TQ phi 273,ống sắt nhập khâu phi 250, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 273 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, 1, Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A106 là loại ống thép cacbon liền mạch ứng dụng trong các ngành công nghiệp liên quan đến nhiệt độ cao, chịu áp lực lớn như đường ống dẫn dầu, khí gas, nồi hơi, cơ khí chế tạo, xây dựng , phòng cháy chữa cháy…
Bình Dương 2 tháng trước
Q12 Ống sắt phi 76,ống thép đúc đen phủ sơn phi 76,ống thép nhập khẩu
22.000
Q12 Ống sắt phi 76,ống thép đúc đen phủ sơn phi 76,ống thép nhập khẩu phi 76/dn 65, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,
Bình Dương 3 tháng trước
D1 ống sắt phi 76, thép ống đúc phi 76mm, ống thép hàn đen phi 76
22.000
D1 ống sắt phi 76,thép ống đúc phi 76mm,ống thép hàn đen phi 76,ống kẽm phi 76, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 76 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc phi 73, ống hàn phi 73, ống mạ kẽm phi 73 Ống thép phi 73 x 3 ly x (6
Bình Dương 3 tháng trước
KM12 Thép ống đúc phi 49,ống thép mạ kẽm phi 49mm,ống thép hàn đen 49
22.000
KM12 Thép ống đúc phi 49,ống thép mạ kẽm phi 49mm,ống thép hàn đen phi 49, ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mmT/c:astm api5l/a53, ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, Thép ống đúc phi 73, ống hàn phi 73, ống mạ kẽm phi 73 Ống thép phi 73 x 3 ly x (6
Bình Dương 3 tháng trước
Ống thép đúc phi 508,ống thép hàn phi 508 dày 6,35ly,ống thép TQ p500
21.000
Ống thép đúc phi 508,ống thép hàn phi 508 dày 6,35ly,ống thép TQ phi 508mm, ống thép đúc phi 508 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 508 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 508 x (6, 35 – 12, 7) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, Ống thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính từ 21
Bình Dương 3 tháng trước
T15 ống thép đúc phi 49mm,ống thép hàn mạ kẽm phi 49/dn 40,ống kẽm d40
23.000
T15 ống thép đúc phi 49mm,ống thép hàn mạ kẽm phi 49/dn 40,ống kẽm d40, ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mmT/c:astm api5l/a53, ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, + Ống dài 6 mét, + Tiêu chuẩn API 5L, ASTM – A106 SCH40, SCH80, SCH120, SCH160
Bình Dương 3 tháng trước
Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen dn 50,ống thép phi 60,90,114,14
22.000
Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen dn 50,ống thép phi 60,90,114,141, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 60 x (2, 5 – 7, 0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53, Ø 60 x 4, 8li x 10, 5m/cây, Ø 73 x 5, 5li x 10, 5m/cây, Ø 90 x 6li x 10, 5m/cây, Ø 114 x 6, 5li x 9-12, 8m/cây, Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bình Dương 4 tháng trước
Ống thép đúc phi 21mm,ống sắt mạ kẽm phi 21,ống thép nhập khẩu TQ phi
27.500
Ống thép đúc phi 21mm,ống sắt mạ kẽm phi 21,ống thép nhập khẩu TQ phi 21, ống thép đúc phi 21 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, ống thép đúc phi 21 x (2, 5 – 3, 0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53, +Thép ống đúc phi 219,phi 168, ống thép đúc phi 219,phi 168, thép ống phi 219,phi 168, ống thép phi 219,phi 168, thép ống đúc phi 219,phi 168
Bình Dương 3 tháng trước