Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Dạy thực hành kế toán thuế:, - Thực hành lập chứng từ kế toán, học cách xử lý hóa đơn với những trường hợp như viết sai, mất, không lấy được hóa đơn…, - Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài hàng năm, - Thực hành khai thuế giá trị gia tăng, làm báo cáo thuế hàng tháng
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán thực tế tại Phú Thọ
Thương lượng
- Học nguyên lý kế toán (4-5 buổi): Hệ thống lại cách hạch toán, định khoản thực tế, - Học kế toán thuế (5-7 buổi): Cập nhật các thông tư, nghị định, luật thuế mới nhất, Hướng dẫn kê khai các loại thuế TNCN, TNDN, GTGT trên excel và trên phần mềm kê khai thuế; hướng dẫn quyết toán thuế
Phú Thọ 10 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Mục tiêu khóa học kế toán thuế:, Khóa học thực hành kế toán thuế là một khóa huấn luyện kỹ năng chuyên sâu về kế toán thuế nên nó cần phải đảm bảo 2 yếu tố quan trọng : thứ nhất là bạn phải biết, hiểu về Luật thuế hiện hành để đảm bảo bạn sẽ phải làm đúng là đủ ( không vi phạm luật thuế ), thứ hai là phải thành thạo về các kỹ năng kê khai, làm báo cáo trên phần mềm hỗ trợ kê khai
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tổng hợp tại Phú Thọ
Thương lượng
Lớp học kế toán giúp bạn nắm vững lý thuyết kế toán và thực hành đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, ? Nguyên lý Kế toán: Nắm được bản chất của Kế toán, các bước hạch toán cơ bản – Cái gốc của kế toán, ? Kế toán tài chính: Cách hạch toán cho từng phần hành kế toán riêng biệt, từ đơn giản đến phức tạp, cách hạch toán các trường hợp đặc biệt: Tổng quan về kế toán, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán vật tư, hàng hóa, TSCĐ, công cụ dụng cụ, thành phẩm,…
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ, – Không dạy lý thuyết, dạy học kế toán thực hành luôn trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp hoạt động về các lĩnh vực : dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây lắp …, (nếu học viên nào yếu về lý thuyết thì giảng viên sẽ lồng lý thuyết vào khi thực hành để tăng hiệu quả thực hành cho học viên)
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Phần 1: Hướng dẫn thực hành công việc Kế toán tổng hợp, Với khóa học kế toán tại Lê Ánh học viên sẽ được kế toán trưởng hướng dẫn cách xử lý toàn bộ các công việc kế toán ngoài thực tế thông qua chứng từ sống và phần mềm kế toán theo phương pháp tư duy, tìm hiểu bản chất để có thể chủ động xử lý công việc kế toán trong bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào (dù là kế toán thương mại dịch vụ, sản xuất hay xây lắp)
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ
Thương lượng
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, Học trên phần mềm kế toán EXCEL, FAST, MISA theo TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, - Cầm tay chỉ việc ( học thử miễn phí), - Học trên hoá đơn đỏ, chứng từ, sổ sách của DN, - Hướng dẫn làm các quy trình kế toán, cách xử lý tình huống thường gặp
Phú Thọ 11 tháng trước
Trung tâm dạy thực hành kế toán tại Việt Trì
Thương lượng
Nội dung khóa học kế toán thực hành:, Thực hiện các công việc kế toán phát sinh từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu công việc kế toán đến khi làm được các báo cáo tài chính, Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, Lập báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực gồm: Bảng cân đối Tài khoản, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán tổng hợp tại Phú Thọ
Thương lượng
Đối tượng học viên cần tìm người Dạy kèm kế toán thực tế nâng cao 1 kèm 1 theo yêu cầu, – Các bạn đang cần người dạy kèm kế toán thực tế giỏi để chỉ dẫn làm công việc kế toán tại doanh nghiệp, Điển hình là các cách làm sổ sách, kê khai thuế, làm báo cáo tài chính, sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến như excel, fast và misa,…
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tổng hợp tại Phú Thọ
Thương lượng
Nội dung khóa học thực hành kế toán, - Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động, - Học viên được Học Thực hành ghi sổ kế toán trên excel, - Học viên được Thực hành nhập liệu chứng từ hóa đơn lên phần mềm kế toán
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán cấp tốc tại Phú Thọ
Thương lượng
Nội dung khóa học kế toán thực hành, Ôn lý lý thuyết định khoản, kỹ năng nghiệp vụ kế toán kết hợp các tình huống thực tế thường xuyên xảy ra tại doanh nghiệp, Thực hành cách làm thủ tục mua hóa đơn, đặt in hóa đơn, các giao dịch với ngân hàng, Thực hành cách viết phiếu thu, chi, nhập, xuất, cách viết hóa đơn GTGT, cách sắp xếp hóa đơn chứng từ
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy kế toán tổng hợp cơ sở Phú Thọ
Thương lượng
Tổng quan khoá học, Bạn đã tốt nghiệp đúng chuyên ngành kế toán nhưng chưa tự tin để xin việc làm, Vì nhà tuyển dụng thường đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế, Bạn là Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, bạn sắp sửa tốt nghiệp và muốn trang bị cho mình một kiến thức thực tế để chuẩn bị xin việc, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm thực tế, bạn cũng chưa định hình rõ công việc kế toán của một doanh nghiệp là thực hiện những công việc gì?
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Đối tượng tham gia khóa học, Khóa học được thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp không đúng chuyên ngành kế toán, Những người chưa biết gì về kế toán và yêu nghề kế toán muốn tìm một công việc kế toán, Những bạn đang làm các bộ phận khác trong doanh nghiệp muốn chuyển sang làm kế toán
Phú Thọ 11 tháng trước
Đào tạo kế toán cấp tốc tại Phú Thọ
Thương lượng
I- NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN THỰC TẾ (04 BUỔI), Buổi 1: Hướng dẫn từ nội dung đầu đến hết hệ thống tài khoản, Buổi 2: Hướng dẫn từ kết cấu tài khoản và chữa bài tập, Buổi 3: Hướng dẫn làm và chữa bài tập, Buổi 4: Hướng dẫn phần chứng từ kế toán + mở bộ chứng từ để hạch toán một số nghiệp vụ + Làm bài kiểm tra và chữa bài trả lại cho học viên
Phú Thọ 11 tháng trước
Trung tâm đào tạo kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Bạn sẽ được gì khi đến với Khóa học Kế toán Tổng hợp thực hành thực tế?, Bằng phương thức thực tế hóa nghề kế toán, Khóa kế toán tổng hợp sử dụng phương pháp: Cầm tay chỉ việc, Bạn sẽ được học kế toán từ những chứng từ sống, áp dụng số liệu ngay vào các phần mềm kế toán MISA, EXCEL và xử lý tình huống thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp thực
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán tổng hợp tại Phú Thọ
Thương lượng
Phần 1: PHẦN TRỌNG TÂM, HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THỰC TẾ, 1, Hướng dẫn nguyên tắc lập chứng từ kế toán (viết hoá đơn tài chính, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho…), 2, Cách viết hóa đơn tài chính, cách phân loại chứng từ, cách kẹp chứng từ, 3, Cách lựa chọn hình thức hạch toán
Phú Thọ 11 tháng trước
Trung tâm đào tạo kế toán tại Việt Trì
Thương lượng
*MỤC TIÊU:, Sau khi học xong chương trình, học viên có thể:, - Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp, Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp, Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, - Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế
Phú Thọ 1 năm trước
Đào tạo kế toán tại Việt Trì, Phú Thọ
Thương lượng
Chúng tôi sẽ chia sẻ những kỹ năng, những kinh nghiệm quý báu được tính lũy từ hơn 10 năm nghề kế toán của mình để các bạn có thể:, - Mở sổ sách, thiết lập chứng từ, - Định khoản đúng, vào sổ, lưu chứng từ, - Lập báo cáo tài chính, - Kê khai, Lập các Báo cáo thuế hàng tháng
Phú Thọ 12 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Đối tượng phù hợp của khóa học, Các bạn sinh viên mới ra trường bị yếu nền tảng kiến thức thực tế hoặc những bạn kế toán ra trường nhưng đi làm trái ngành cần tìm hiểu và thực hành về kế toán thuế để có thể đáp ứng được yêu cầu làm việc thực tế của doanh nghiệp
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ
Thương lượng
Nếu bạn đang tìm kiếm một khoá học Thực hành kế toán tổng hợp đạt đủ các tiêu chí:, Đầy đủ nghiệp vụ từ cơ bản tới nâng cao, áp dụng thực tế tại doanh nghiệp, Học x>> Tư vấn và đăng ký nhận ưu đãi ngay tại Hotline:, Ms Quỳnh: 0169 835 1865, Mr Hải: 0945 506 838, Email: quynhxuan, acc@gmail
Phú Thọ 12 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Nội dung khóa học thực hành kế toán :, - Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động, - Học viên được Học Thực hành ghi sổ kế toán trên excel, - Học viên được Thực hành nhập liệu chứng từ hóa đơn lên phần mềm kế toán
Phú Thọ 1 năm trước
Học thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
1, Lý thuyết kế toán:, - Giới thiệu với học viên về loại hình doanh nghiệp được học, - Giới thiệu các khái niệm, định nghĩ thường dùng trong kế toán, các công việc của kế toán, - Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản theo quyết định 48 hoặc thông tư 200 (tuỳ nhu cầu của học viên)
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ
Thương lượng
Mục Đích Của Khóa Học, Các học viên sau khi tốt nghiệp được công nhận kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế tương đương với những kế toán viên đã đi làm trong 2, 3 năm, chuẩn đầu ra đảm bảo các học viên có thể xử lý hầu hết những công việc của một kế toán như:
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ
Thương lượng
Các nội dung chính khi hướng dẫn tự học thực hành kế toán tổng hợp:, 1, Tự học lên sổ sách kế toán trên excel, fast và misa:, – Các bạn cần lựa chọn chế độ kế toán, hình thức ghi sổ cho phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn, Tiếp theo, các bạn cần lựa chọn các phương pháp tính giá, hạch toán và tính khấu hao tài sản cố định
Phú Thọ 1 năm trước
Kệ dụng cụ nhỏ, kệ dụng cụ trung, kệ dụng cụ lớn, kệ dụng cụ đại
Thương lượng
Kệ dụng cụ nhỏ, kệ dụng cụ trung, kệ dụng cụ lớn, kệ dụng cụ đại, kệ 716, kệ 717, kệ 718, kệ 719,, Kệ dụng cụ là sản phẩm không thể thiếu trong cửa hàng vật tư, cửa hàng sửa chữa điện thoại, xe máy, ô tô, phân xưởng và nhà máy sản xuất,, để phân loại dụng cụ, linh kiện, bulong ốc vít, phụ tùng, vật tư,
N/A 4 tháng trước
Trung tâm dạy kế toán tổng hợp uy tín tại Việt Trì
Thương lượng
KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TẠI PHÚ THỌ, - Nếu bạn đam mê ngành kế toán nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu!, - Hay bạn đang đi làm và vẫn muốn bổ trợ chuyên môn kinh nghiệm kế toán, Chương trình đào tạo thực hành kế toán QFIN hoàn toàn có thể giúp bạn thực hiện được đam mê của mình:
Phú Thọ 1 năm trước
Lớp học kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Nội dung chính khi hướng dẫn thực hành, + Hướng dẫn xử lý nội dung đầu kỳ, + Hướng dẫn xử lý nội dung trong kỳ cụ thể các nội dung: Hóa đơn mua hàng hóa, hóa đơn mua NVL; hóa đơn mua công cụ dụng cụ; tài sản cố định và hóa đơn mua chi phí mua ngoài, Và các loại hóa đơn khác
Phú Thọ 1 năm trước
Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp tại Phú Thọ
Thương lượng
I, Nội dung các khóa học, 1, Nguyên lý kế toán, 2, Nghiệp vụ kế toán thuế, 3, Khóa học kế toán trên excel, 4, Khóa học kế toán trên phần mềm misa, 5, Khóa học kế toán tổng hợp (kế toán thuế, kế toán trên excel hoặc kế toán trên phần mềm misa), 6, Kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu (nguyên lý kế toán, kế toán thuế, kế toán trên excel hoặc kế toán trên phần mềm)
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán tại Việt Trì
Thương lượng
Nội dung đào tạo kế toán doanh nghiệp & kế toán thuế, NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, Tổng quan về kế toán, Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp kế toán, Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, Tài khoản và sổ ghi chép, Tính giá các đối tượng kế toán, Chứng từ kế toán và kiểm kê
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ
Thương lượng
Bằng phương thức thực tế hóa nghề kế toán, Khóa kế toán tổng hợp sử dụng phương pháp: Cầm tay chỉ việc, Bạn sẽ được học kế toán từ những chứng từ sống, áp dụng số liệu ngay vào các phần mềm kế toán MISA, EXCEL và xử lý tình huống thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp thực
Phú Thọ 1 năm trước
Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ
Thương lượng
Chương trình kế toán tổng hợp trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán và có khả năng thực hiện những nghiệp vụ kế toán đơn giản, cơ bản, Chương trình kế toán tổng hợp được thực hiện trong thời gian 20 buổi, mỗi buổi 3 tiếng, Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:
Phú Thọ 1 năm trước
Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp tại Việt Trì
Thương lượng
Phương châm dạy học thực hành kế toán tại Phú Thọ, “Học lý thuyết để nắm rõ bản chất, học thực hành để giỏi nghiệp vụ”, + Hệ thống lý thuyết kết hợp với các tình huông thương xuyên xảy ra ở các doanh nghiệp, + Thực hành bằng tay và trên máy bằng các công cụ như Excel, phần mềm Misa,…
Phú Thọ 1 năm trước
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Phú Thọ
Thương lượng
Báo cáo kê khai thuế, Hồ sơ thuế ban đầu, Nhận và kiểm tra chứng từ kế toán, Hóa đơn VAT đầu ra, đầu vào, sổ phụ ngân hàng, bảng lương và các chứng từ liên quan khác, Rà soát, kiểm tra chứng từ đưa ra phản hồi đến doanh nghiệp những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung, Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại tphcm 15
Phú Thọ 11 tháng trước
Dạy thực hành kế toán tại Việt Trì, Phú Thọ
Thương lượng
Ngày nay việc học là vô cùng quan trọng trong xã hội của chúng ta do đó chăm lo việc học cho bản thân của chúng ta ngay từ bây giờ là rất cần thiết và cấp bách, Nếu các bạn không có thời gian để đến trung tâm trực tiếp tham gia lớp học hay vì lý do tế nhị muốn được dạy kèm riêng thì hãy liên hệ chúng tôi
Phú Thọ 1 năm trước
Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc tại Việt Trì, Phú Thọ
Thương lượng
Đối tượng:, Tốt nghiệp phổ thông trung học ( kể cả tốt nghiệp cấp 2 ), Ngành khác muốn chuyển sang làm kế toán, Tuổi từ 18 – 55 tuổi, Nội dung của lớp học kế toán cho người mới bắt đầu:, Dạy thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn, Dạy cách tính thuế, kê khai thuế ( Báo cáo thuế tháng, quý, năm)
Phú Thọ 1 năm trước
Học kế toán tại Phú Thọ cấp tốc
Thương lượng
PHẦN TRỌNG TÂM, HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THỰC TẾ, 1, Hướng dẫn nguyên tắc lập chứng từ kế toán (viết hoá đơn tài chính, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, ), 2, Cách viết hóa đơn tài chính, cách phân loại chứng từ, cách kẹp chứng từ, 3, Cách lựa chọn hình thức hạch toán
Phú Thọ 1 năm trước