HAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngà

Lưu tin:

Giá: 100.000 VNĐ

Mô tả chi tiết:

HAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngành bao bì nhựa- in ống đồng: BĂNG KEO CHỊU NHIỆT FIBERFLON – NITTO DENKO 903 UL / 973 UL-S, BĂNG KEO CHỊU NHIỆT TACONIC,VÀI CÁCH NHIỆT FIBERFLON, NITTO DENKO , DÂY CHỊU NHIỆT CHO MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC NITTO DENKO, DAO GẠT MỰC-IN ỐNG ĐỒNG – DOCTOR BLADE, CAO SU SILICONE VÀ CAO SU SILICON ĐỎ, BD100 NT CUTTER, BA100 NT CUTTER , NT CUTTER D400… BĂNG KEO CHỊU NHIỆT NITTO DENKO 973uls- JAPAN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON 108.08 AD.WL: GIÁ 75.OOO/CUỘN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0,08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0,08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0,08mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0,08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0,08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0,08mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0,18mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0,18mm x 19mm x 10m -
Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung
Tags: Dịch vụ Tìm đối tác HAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngành bao bì nhựa- in ống đồng: BĂNG KEO CHỊU NHIỆT FIBERFLON – NITTO DENKO 903 UL / 973 UL-S BĂNG KEO CHỊU NHIỆT TACONIC VÀI CÁCH NHIỆT FIBERFLON NITTO DENKO DÂY CHỊU NHIỆT CHO MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC NITTO DENKO DAO GẠT MỰC-IN ỐNG ĐỒNG – DOCTOR BLADE CAO SU SILICONE VÀ CAO SU SILICON ĐỎ BD100 NT CUTTER BA100 NT CUTTER NT CUTTER D400… BĂNG KEO CHỊU NHIỆT NITTO DENKO 973uls- JAPAN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON 108.08 AD.WL: GIÁ 75.OOO/CUỘN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 18mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 18mm x 19mm x 10m -- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 18mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 16mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 19mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 25mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 25mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 25mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 30mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERF

Người đăng: taconic.hap1

Gợi ý cho bạn:

Tin rao mới

Thỏa thuận

Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

VnExpress Góp ý