HAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao

Thứ bảy, 14/12/2019, 11:35 (GMT+7)

Giá: 100.000 VNĐ

Mô tả chi tiết:

HAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngành bao bì nhựa- in ống đồng: BĂNG KEO CHỊU NHIỆT FIBERFLON – NITTO DENKO 903 UL / 973 UL-S, BĂNG KEO CHỊU NHIỆT TACONIC,VÀI CÁCH NHIỆT FIBERFLON, NITTO DENKO , DÂY CHỊU NHIỆT CHO MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC NITTO DENKO, DAO GẠT MỰC-IN ỐNG ĐỒNG – DOCTOR BLADE, CAO SU SILICONE VÀ CAO SU SILICON ĐỎ, BD100 NT CUTTER, BA100 NT CUTTER , NT CUTTER D400… BĂNG KEO CHỊU NHIỆT NITTO DENKO 973uls- JAPAN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON 108.08 AD.WL: GIÁ 75.OOO/CUỘN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0,08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0,08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0,08mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0,08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0,08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0,08mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0,18mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0,18mm x 19mm x 10m -
Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung
Tags: Đấu thầu HAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngành bao bì nhựa- in ống đồng: BĂNG KEO CHỊU NHIỆT FIBERFLON – NITTO DENKO 903 UL / 973 UL-S BĂNG KEO CHỊU NHIỆT TACONIC VÀI CÁCH NHIỆT FIBERFLON NITTO DENKO DÂY CHỊU NHIỆT CHO MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC NITTO DENKO DAO GẠT MỰC-IN ỐNG ĐỒNG – DOCTOR BLADE CAO SU SILICONE VÀ CAO SU SILICON ĐỎ BD100 NT CUTTER BA100 NT CUTTER NT CUTTER D400… BĂNG KEO CHỊU NHIỆT NITTO DENKO 973uls- JAPAN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON 108.08 AD.WL: GIÁ 75.OOO/CUỘN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 18mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 18mm x 19mm x 10m -- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 18mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 16mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 19mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 25mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 25mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 25mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 30mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFHAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngành bao bì nhựa- in ống đồng: BĂNG KEO CHỊU NHIỆT FIBERFLON – NITTO DENKO 903 UL / 973 UL-S BĂNG KEO CHỊU NHIỆT TACONIC VÀI CÁCH NHIỆT FIBERFLON NITTO DENKO DÂY CHỊU NHIỆT CHO MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC NITTO DENKO DAO GẠT MỰC-IN ỐNG ĐỒNG – DOCTOR BLADE CAO SU SILICONE VÀ CAO SU SILICON ĐỎ BD100 NT CUTTER BA100 NT CUTTER NT CUTTER D400… BĂNG KEO CHỊU NHIỆT NITTO DENKO 973uls- JAPAN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON 108.08 AD.WL: GIÁ 75.OOO/CUỘN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 18mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 18mm x 19mm x 10m -- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 18mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 16mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 19mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 25mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 25mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 25mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 30mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFHAP – STC 0988893570: vật liệu cách nhiệt và vật tư tiêu hao trong ngành bao bì nhựa- in ống đồng: BĂNG KEO CHỊU NHIỆT FIBERFLON – NITTO DENKO 903 UL / 973 UL-S BĂNG KEO CHỊU NHIỆT TACONIC VÀI CÁCH NHIỆT FIBERFLON NITTO DENKO DÂY CHỊU NHIỆT CHO MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC NITTO DENKO DAO GẠT MỰC-IN ỐNG ĐỒNG – DOCTOR BLADE CAO SU SILICONE VÀ CAO SU SILICON ĐỎ BD100 NT CUTTER BA100 NT CUTTER NT CUTTER D400… BĂNG KEO CHỊU NHIỆT NITTO DENKO 973uls- JAPAN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON 108.08 AD.WL: GIÁ 75.OOO/CUỘN BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 08mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 08mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 18mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 903UL :0 18mm x 19mm x 10m -- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 18mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam :0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 13mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 13mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 16mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 16mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 19mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL-S:0 13mm x 19mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 19mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 25mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 25mm x 10m- BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 25mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERFLON của HAP Vietnam:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT NITTO DENKO 973UL- S:0 13mm x 30mm x 10m - BĂNG KEO NHIỆT TACONIC( KOREA) :0 13mm x 30mm x 10m BĂNG KEO CÁCH NHIỆT FIBERF

Người đăng: taconic.hap1

Người liên hệ: taconic.hap1

Gợi ý cho bạn:

Tin rao nổi bật

Thỏa thuận

Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

5 VNĐ

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

1.800.000 VNĐ

Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

VnExpress Fanpage