Cấp chứng chỉ tư vấn du học - cần dịch vụ nhanh và hiệu quả

3.500.000
Nội dung
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI TPHCM – HÀ NỘI
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học, căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013.
Khóa học nghiệp vụ tư vấn du học dành cho:
Người Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn du học có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức để thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Nội dung đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Nội dung đào tạo tư vấn du học chi tiết
1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:
• Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;
• Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.
Nội dung học bắt buộc
Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục
1. Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách,
Thông tin người dùng

TagsHà NộiTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhChứng chỉ nghiệp vụ tư vấn

{{----}}