Lớp giáo dục hoà nhập cho trẻ KT

Thương lượng

Nội dung


Trung tâm can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc
biệt Chuyên đánh giá, can thiệp và giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu
cầu đặc biệt (Tự Kỷ, Khiếm thính, Down, Asperger,...)

TagsHà NộiTuyển sinh, tuyển dụngTuyển dụng