Đào tạo môi giới BĐS, Định giá BĐS

Thương lượng

Nội dung


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Đình Thôn - Mỹ Đình - Từ
Liêm - Hà Nội Tel: (04) 6682 1930 – (04) 7308 1930 Hotline: 0978
588 985 - 0978 588 926 (Ms Tuyết) Website:
tieutuyetphuongdong@gmail.com THÔNG BÁO Đào tạo, Bồi dưỡng kiến
thức về Môi giới Bất động sản; Định giá Bất động sản; Quản lý, Điều
hành Sàn giao dịch Bất động sản (Theo quyết định số:
29/2007/QĐ-BXD) Công ty CP Giáo Dục Phương Đông thông báo tuyển
sinh khoá đào tạo và cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật
kinh doanh Bất động sản, Nghị định 153/2007/NĐ-CP của ***** *** và
Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về cấp thẻ hành nghề trong 3 lĩnh vực:
Môi giới; Định giá quản lý; Điều hành sàn giao dịch BĐS. I- Đối
tượng học: - Cán bộ các Tổng Công ty, các Công ty, Ngân hàng, Trung
tâm kinh doanh Bất động sản, Trung tâm thẩm định giá và các đối
tượng khác có nhu cầu. - Các cá nhân đang hành nghề bất động sản.
II- Hình thức, thời gian học, Địa điểm học: (Học viên lựa chọn khoá
học thích hợp để đăng ký) 1- Khoá học ngoài giờ hành chính: Buổi
tối 18h00-21h30 2- Khoá học thứ 7 và Chủ nhật: Buổi sáng từ
8h00-11h30, Chiều từ 13h30-17h00. * Điạ điểm học tại Hà Nội: 1. 220
Đường Láng 2. Khách sạn La Thành III- Cấp chứng nhận và chứng chỉ
hành nghề. iv- Chương trình học: Căn cứ chương trình khung do Bộ
xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD. stt Nội
dung Số tiết Học phí Kiến thức cơ sở (bắt buộc) 40 1 Khóa môi giới
bất động sản 40 1.300.000 2 Khóa Định giá bất động sản 80 1.600.000
3 Khóa Quản lý và điều hành sàn giao dịch 40 1.300.000 4 Kinh doanh
bất động sản (3 chuyên đề) 200 4.000.000 Hỗ trợ học viên làm chứng
chỉ hành nghề Môi giới, Định giá sau khi học viên hoàn thành khoá
học.

TagsHà NộiTuyển sinh, tuyển dụngTuyển dụng