Ban xe CB400 SF version S đời 94

Thương lượng

Nội dung


Ban xe CB400 sf version S đời 94, màu đỏ, xe đang chạy tốt, hình
thức đẹp, màu đỏ, giấy tờ đầy đủ. Giá 60.000.000 đồng.

TagsHà NộiÔtôBán