Bán Camry 3.0v6, SX 2002, BS HN, 589tr. Đồng

Thương lượng

Nội dung


Xe gia đình, màu xanh, chạy gần 10 vạn km, tình trạng tốt, Biển
29s..., xem xe tại Hà Nội Bán 589,000,000đồng. Miễn tiếp thợ và
trung gian.

TagsHà NộiÔtôBánbán