Bán thiết bi Mỏ Than

Thương lượng

Nội dung
Cần bán trang thiết bị đang khai thác Mỏ Than gồm: Trạm biến thế 560 KVA mới sử dụng; Máy nén khí; Máy phát điện; Xe goòng + đường day và các trang thiết bị khác liên quan. Giá bán thỏa thuận sau khi xem thiết bị.

TagsHà NộiKhácThanh lý, giảm giá