Cá Đĩa Bạch Ngọc (Đĩa Trắng) size 8,9,10

Thương lượng

Nội dung


Cá cảnh Thái Hòa 630 Hoàng Hoa Thám mới về một bầy cá đĩa Bạch Ngọc
(Đĩa Trắng) size 8,9,10 tuyệt đẹp. [IMG] [/IMG] Mời anh em truy cập
vào link sau để xem nhiều hình ảnh hơn:
Option_select=cacanh-thaihoa&cat=sanphamca&product_id=305
Trân Trọng Nguyễn Tiến Dũng Customer Support Ca canh Thai Hoa
Website: | Email: cacanhthaihoa@gmail.com Tel: +84-466830630 | Fax:
+84-466830630 | Cellphone: +84-988238484. Add: So 616 Hoang Hoa
Tham, Tay Ho, Ha Noi, Viet Nam So 630 Hoang Hoa Tham, Tay Ho, Ha
Noi, Viet Nam

TagsHà NộiKhácLinh tinh