Bộ châm CLO

Thương lượng

Nội dung
Hệ thống khử trùng + Thiết bị định lượng khí Clo kiểu chân không Clorator - USA + ejector hóa lỏng khí clo vào trong nước + Bình clo (bao gồm khí Clo hóa lỏng); van đầu bình của Mỹ, + Bơm nước kỹ thuật + Thiết bị phát hiện rò rỉ khí Clo

TagsHà NộiKhácLinh tinh