Bán sim vina trả trước, tài khoản 1,4 triệu

Thương lượng

Nội dung


Bán sim vina trả trước, tài khoản chính 731k khuyen mai 361k,
khuyen mai1 347k. Giá cả thương lượng. Ai có nhu cầu pm yahoo:
dong_song_bang_151288 phone: 01242375477, ai có nhu cầu có thể giao
dịch trực tiếp, mình ở Đại học linh tế quốc dân. Hà nội.

TagsHà NộiĐiện thoại, simSimvinasim