Thông báo giải thể Trung tâm

Thương lượng

Nội dung


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE, GIA ĐÌNH VÀ PHÁT TRIỂN (FHRD) Giấy
chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ số: A-707 do Bộ Khoa học và
Công nghệ cấp ngày 10/03/2008; - Mã số thuế: 0102738822 do Cục thuế
Thành phố Hà Nôi cấp ngày 08/05/2008; - Trụ sở chính: Số 18, ngõ
132, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Lĩnh
vực hoạt động khoa học công nghệ: + Nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực y tế cộng đồng, y tế công cộng, giới tính, và các vấn đề liên
quan dến y xã hội học. Ứng dụng các thành tựu y sinh học, tin học
và truyền thông vào bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu tác động tiêu cực
của môi trường lên sức khỏe con người và cộng đồng; + Dịch vụ
KH&CN: Tư vấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức
hội nghị khoa học, đánh giá và thẩm định dự án, chuyển giao công
nghệ trong lĩnh vực y học; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm. - Lý do giải
thể: Các hoạt động của Trung tâm không đạt được hiệu quả như mong
muốn, nên các thành viên đều thống nhất giải thể Trung tâm theo quy
định của pháp luật. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan trực
tiếp liên hệ theo địa chỉ Trung tâm để giải quyết các vấn đề có
liên quan. Trân trọng thông báo!

TagsHà NộiDịch vụTìm nhà phân phối, đại lý