Báo giá chất tẩy rửa LIX cung cấp cho nhà hàng, ks

Thương lượng

Nội dung


BÁO GIÁ SẢN PHẨM STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH (ĐVSP/TH) GIÁ BÁN GIÁ
BAO BÌ GÓI/CAN THÙNG BỘT GIẶT BG Lix Compact 2.4kg/av 5 58.000
290.000 70.000 BG Lix Extra 4.2kg 3 70.000 210.000 90.000 BG Lix
Extra 3.6kg 3 58.000 174.000 80.000 BG Lix Extra 2.7kg 4 50.000
200.000 60.000 BG Lix Extra 1.2kg 10 22.000 220.000 27.000 BG Lix
Extra 600g 20 10.000 200.000 14.000 BG Lix Extra 300g 40 6.000
240.000 7.000 BG Lix SS 2.7kg 4 47.000 188.000 65.000 BG Lix SS
700g 18 13.500 243.000 16.000 BG Lix SS 350g 36 6.800 244.800 8.500
BG Lix Hoa xuân 3.8kg 3 65.000 195.000 82.000 BG Lix Hoa xuân 2.5kg
4 42.500 170.000 55.000 BG Lix Hoa xuân 560g 20 10.500 210.000 BG
Lix Hoa xuân 260g 40 5.000 200.000 BG Lix Extra chanh 2.4kg 5
39.000 195.000 55.000 BG Lix Extra chanh 600g 20 11.000 220.000
13.000 BG Lix Extra chanh 300g 40 5.200 208.000 6.500 SẢN PHẨM LỎNG
- Nước Rửa Chén, Nước Giặt, Nước xả vải… NRC Lix Chanh (Trà xanh)
4.5kg 3 50.500 151.500 65.000 NRC Lix Chanh 3.5kg 4 41.000 164.000
50.000 NRC Lix Chanh (Trà xanh) 1.5kg 10 20.500 205.000 25.000 NRC
Lix Chanh (Trà xanh) 400g 30 7.000 210.000 8.000 NG Lix 4.5kg 3
74.000 222.000 93.000 NG Lix 1.5kg 6 32.000 192.000 38.000 N Xả vải
3.8l (hoa cỏ-gió xuân-nắng mai) 3 53.000 159.000 N Xả vải 2L 6
30.000 180.000 38.000 N Xả vải 1L 12 17.000 204.000 21.000 Nước lau
kính 3S 650ml 18 13.000 234.000 15.000 Nước lau sàn ĐCT 5L 3 53.000
159.000 Nước lau sàn ĐCT 2L 8 24.500 196.000 Nước tẩy toilet EZUS
1L 12 14.000 168.000 Nước tẩy toilet EZUS 500ml 20 7.500 150.000
Nước tẩy toilet EZUS 300ml 20 4.500 90.000 Nước tẩy Javel 600ml 12
6.250 75.000 NOTE: Bảng báo giá áp dụng từ 01/12/2010 đến khi có
thông báo mới Liên hệ: Linh 098.890.5186

TagsHà NộiDịch vụDịch vụ gia đình