Công ty Honda Việt Nam đấu giá phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất

Thương lượng

Nội dung

Công ty Honda Việt Nam

Phòng Quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng & Phòng Kế hoạch Cung ứng

THÔNG BÁO

(V/v: Đấu giá phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất)

Kính gửi: Quý nhà cung cấp trong lĩnh vực Thu gom, mua bán, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải  

Sắp tới, Công ty Honda có nhu cầu đấu giá các phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất. Vậy kính mời các đơn vị Sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Thu gom, mua bán, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải có nhu cầu tham gia buổi đấu giá các phế liệu trong danh sách dưới đây:

1.      Phế liệu tại nhà máy Vĩnh Phúc và nhà máy Hà Nam:

STT

Tên phế liệu

 Nhà máy Vĩnh Phúc

 Nhà máy Hà Nam

Tổng khối lượng

(Kg/năm)

Khối lượng trung bình (Kg/năm)

Tần suất thu gom

Khối lượng trung bình (Kg/năm)

Tần suất thu gom

1

Bìa thải

1,729,370

Hằng ngày

49,000

1 lần/tuần

1,778,370

2

Dây điện thải

1,295

1lần/ tháng

600

1 lần / năm

1,895

3

Nhựa thải (Vật liệu nhựa hủy)

28,125

1 lần/tuần

9,500

1 lần/ tháng

37,625

4

Nhựa thải không dính dầu (Nhựa đóng thùng)

63,125

1 lần/tuần

34,000

1 lần/ tháng

97,125

5

Nylon thải

74,210

Hằng ngày

6,500

2 lần/ tháng

80,710

6

Sắt chi tiết thải

390,230

1 lần/2 ngày

122,000

1 lần/tuần

512,230

7

Sắt thanh thải

1,232,440

Hằng ngày

200

1 lần/ tháng

1,232,640

9

Xốp bọt biển thải

86,695

Hằng ngày

800

1 lần/ tháng

87,495

10

Nhựa cứng

-

 

50

1 lần/ tháng

50

11

Lốp cao su thải

-

1lần/ tháng

10,200

1 lần/ tháng

10,200

12

Xỉ hàn

-

-

25,400

1 lần/ tháng

25,400

13

Gỗ thải

 

 

55,400

1 lần/tuần

55,400

14

Dây nhựa mềm

 

 

4,100

1 lần/ tháng

4,100

  

2.      Phế liệu tại Kho Bình Dương: 

STT

Tên phế liệu

Khối lượng trung bình

Tần suất thu gom

Tổng khối lượng (Kg/năm)

1

Bìa thải

37,709

2 lần/tuần

37,709

2

Gỗ thải

10,282

2 lần/tuần

10.282

 

I.    Thông tin đấu giá:

-      Giá đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

-      Giá đấu giá được tính bằng đơn vị vnđ/kg, trong đó bao gồm nhưng không hạn chế các yếu tố sau:

+    Chi phí nhân công bốc xếp chất thải: Nhà cung cấp tự bố trí nhân lực bốc xếp phế liệu.

+    Đối với chất thải có thể bốc xếp bằng tay (Bìa thải; Dây điện thải; Nhựa thải (vật liệu nhựa hủy); Nhựa thải không dính dầu (Nhựa đóng thùng); Nylon thải; Vỏ thùng phuy đã tách dầu; Xốp bọt biển thải; Nhựa cứng; Lốp cao su thải; Xỉ hàn; Dây phanh), nhân viên nhà cung cấp tự thao tác.

+    Đối với chất thải cần sự hỗ trợ của xe nâng (Sắt chi tiết thải ; Sắt thanh thải), nhân viên Công ty Honda (HVN) sẽ hỗ trợ điều khiển xe nâng bốc xếp chất thải.

+    Chi phí nhân công dọn dẹp về sinh: Nhà cung cấp khi đến làm việc tại Công ty Honda Việt Nam, phải đảm bảo vệ sinh tại khu vực mình làm việc trước và sau khi lấy chất thải.

+    Bảo hộ lao động cho nhân viên: Nhà cung cấp phải tự trang bị các thiết bị bảo hộ cho nhân viên mình đến Honda làm việc bao gồm: mũ bảo hộ, giầy bảo hộ theo yêu cầu của HVN.

-       Lịch trình đấu giá:

+ Thời gian đăng ký tham dự đấu giá: từ 29-Dec-2018 đến 04-Jan-2019.

+ Thời gian Nhà cung cấp đánh giá về phế liệu của HVN: từ 02-Jan-2019 đến 04-Jan-2019

+ Thời gian Nhà cung cấp chuẩn bị hồ sơ báo giá: từ 02-Jan-2019 đến 05-Jan-2019

+ Thời gian mở báo giá: 14h ngày 05-Jan-2019

II. Yêu cầu của HVN:

- Nhà cung cấp tham gia đấu giá phải là các đơn vị có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực Thu gom, mua bán phế liệu hoặc xử lý chất thải không nguy hại.

- Trước khi tham dự đấu giá, nhà cung cấp phải đăng ký thông tin để đi đánh giá phế liệu với nhân viên phòng Cung ứng. (Ông Trịnh Duy Thanh, email: law_td_thanh@honda.com.vn)

- Nhà cung cấp không chào nhiều mức giá, không chào giá có kèm theo điều kiện. Thông tin báo giá được đựng trong phòng bì kín có niêm phong. Honda Việt Nam sẽ thương thảo giá với từng Nhà cung cấp qua email.

- Nhà cung cấp có quyền chào giá cho một phần hoặc toàn bộ hạng mục phế liệu nêu trong bảng trên.

- Nhà cung cấp được chọn phải nộp lại Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo lựa chọn nhà cung cấp và phải tuân thủ điều khoản hợp đồng mẫu và các thủ tục thanh toán  HVN yêu cầu.

III. Yêu cầu về Hồ sơ báo giá:

            Hồ sơ báo giá của Nhà cung cấp phải đựng trong phong bì niêm phong kín, có ghi rõ tên công ty, địa chỉ, email liên hệ, người phụ trách, số điện thoại liên lạc và gửi đến người phụ trách của Honda Việt Nam trước thời điểm mở báo giá (đồng thời có email xác nhận với người phụ trách của Honda Việt Nam). Nội dung hồ sơ bao gồm:

-         Báo giá cho từng hạng mục muốn mua. Có ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của công ty.

-         Đăng ký kinh doanh bản mới nhất photo công chứng.

-         Cam kết tuân thủ các nội dung đã nêu ở phần I, II nên trên.

-         Cam kết sẽ nộp lại Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong vòng 3 ngày nếu nhà cung cấp được lựa chọn.

IV. Điều kiện nhà cung cấp được chọn:

Nhà cung cấp được chọn nếu đạt đủ tất cả các điều kiện sau:

- Vượt qua đánh giá về kỹ thuật và pháp lý (bao gồm cả đánh giá hồ sơ và đánh giá hiện trường)

- Nhà cung cấp có giá đấu giá cao nhất (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm các yếu tố đã nêu ở mục I)

-Có đủ hồ sơ báo giá nêu trên.

 

Quý nhà cung cấp nào có nhu cầu quan tâm hoặc cần hỏi thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

- Ông Trịnh Duy Thanh,

- Email: law_td_thanh@honda.com.vn

- Di động: 0985.334450

Thông tin người dùng

TagsHà NộiDịch vụĐấu thầuhonda dau gia