Vật tư nhà lưới, giá lưới làm nhà lưới, báo giá lưới chắn côn trùng

1.000
Nội dung
Mô hình nhà màng, nhà lưới - hướng sản xuất áp dụng công nghệ cao
Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều nông dân trong tỉnh Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, quả theo hướng an toàn và bước đầu đã phát huy hiệu quả kinh tế cao.
thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển trang trại, gia trại tăng quy mô sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát huy lợi thế từng địa phương; tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản.
Thông tin người dùng

TagsHà NộiQuận Nam Từ LiêmKhácThanh lý, giảm giáVật tư nhà lưới giá lưới làm nhà lưới báo giá lưới chắn côn trùng nông nghiệp

{{----}}