Dây mềm nối Sprinkler Daejin DJ25UB700 loại dài 700mm - 175psi

10.000
Nội dung
-------------------------------------------------------------------------
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin - Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin - Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin - Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin - Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin - Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin - Korea
---------------------------------------------------------------------
VÒi cứu hỏa Tomoken - Dài 20m - VJ65-20/16
Vòi cứu hỏa Tomoken - Dài 20m - VJ50-20/16
VÒi cứu hỏa Tomoken - Dài 30m - VJ65-30/16
Vòi cứu hỏa Tomoken - Dài 30m - VJ50-30/16
Cuộn vòi Cứu hoat TOMOKEN 03-TMKH-206513
Cuộn vòi Cứu hoat TOMOKEN D50x1.3Mpax20m 03-TMKH-205013
Cuộn vòi cứu hỏa Tomoken D50x1.0Mpax20m
Cuộn vòi cứu hỏa Tomoken D65x1.0Mpax20m
Cuộn vòi cứu hỏa Tomoken D50x1.0Mpax30m
Cuộn vòi cứu hỏa Tomoken D65x1.0Mpax30m
Thông tin người dùng

TagsHà NộiQuận Bắc Từ LiêmDịch vụTìm đối tácDây mềm nối sprinkler DJ25UB

{{----}}