Cung cấp vôi cho xử lý nước sinh hoạt, nước thải

Thương lượng
Nội dung
Thông số sản phẩm Vôi xử lý nước:
- Vôi cục 2-8cm, vôi bột 70-90 micronmet
- Độ trắng:> 85%
- Hàm lượng CaO ~ 90%, tạp chất
Thông tin người dùng

TagsHà NamHuyện Thanh LiêmKhácLinh tinhvôi bột vôi cục vôi xử lý nước

{{----}}