Nhận thầu xây dựng đường bê tông

Thương lượng
Nội dung
Thi công đường bê tông, thảm nhựa nóng tại Biên Hòa triển khai các bước thi công như sau:
Khảo sát thực tế.
Thiết kế và dự toán.
Phương án thi công.
Thi công nền móng: Cấp phối đá 0x4, chèn đá mi, nền đường săn phẳng rồi lu lèn chặt.
Thi công lớp bê tông xi măng, nhựa nóng.
Thông tin người dùng

TagsĐồng NaiDịch vụĐấu thầu

{{----}}