Nhận san lấp mặt bằng

Thương lượng
Nội dung
Thi công san lấp mặt bằng tại Biên Hòa chuẩn bị trước khi thi công.
-San ủi mặt bằng để thi công khu phụ trợ phục vụ thi công.
-Bố trí mặt bằng lán trại phục vụ thi công.
-Điện nước thi công và sinh hoạt.
-Bảo quản vật tư thiết bị tập kết trước khi sử dụng.
-Vệ sinh môi trường.
Thi công san lấp mặt bằng tại Biên Hòa triễn khai thi công.
-Công tác chuẩn bị của Nhà thầu.
-Thi công đường dẫn vào khu vực san nền.
-Chuẩn bị văn phòng và nhà ở cho công nhân.
-Dọn mặt bằng.
-Công tác Đào đất.
-Công tác Đắp đất.
-Công tác đầm.
-Kiểm tra các công tác thi công
Thông tin người dùng

TagsĐồng NaiDịch vụĐấu thầu

{{----}}