Dạy thực hành kế toán tại Việt Trì, Phú Thọ

Lưu tin:

Giá: Thỏa thuận

Mô tả chi tiết:

Nội dung khóa học
Phần 1: Hướng dẫn thực hành công việc Kế toán tổng hợp
Với khóa học kế toán học viên sẽ được kế toán trưởng hướng dẫn cách xử lý toàn bộ các công việc kế toán ngoài thực tế thông qua chứng từ sống và phần mềm kế toán theo phương pháp tư duy, tìm hiểu bản chất để có thể chủ động xử lý công việc kế toán trong bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào (dù là kế toán thương mại dịch vụ, sản xuất hay xây lắp).

Kế toán trưởng sẽ hướng dẫn học viên thực hành các công việc kế toán sau tại doanh nghiệp:

Kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng)
Kế toán nhập hàng và công nợ đối với nhà cung cấp
Kế toán doanh thu và công nợ phải thu khách hàng
Kế toán lương và các khoản trích theo lương
Kế toán tài sản cố định và đầu tư XD cơ bản
Kế toán công cụ dụng cụ, chi phí ngắn hạn, dài hạn
Kế toán doanh thu-chi phí tài chính, thu nhập– chi phí khác
Kế toán các loại chi phí, giá vốn và giá thành
Phần 2: Thực hành kê khai Thuế, Lập và phân tích Báo cáo tài chính
Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Gợi ý cho bạn:

VnExpress Góp ý