Tiêu chuẩn ống đúc, thép ống đúc phi 60, phi 219, phi 140, phi 273

Thương lượng
Nội dung
Tiêu chuẩn ống đúc, thép ống đúc phi 60, phi 219, phi 140, phi 273; thép ống đúc od219, ống đúc od 219,ống đúc nhập khẩu od 219, thép ống đúc od 273, thép ống đúc od 273, thép ống đúc od 273, thép ống hàn od 273, ống thép đúc nhập khẩu od 273, thép ống đúc phi 273mm, ống thép đúc phi 273mm
Ống thép đúc 27mm x 4.5mm
Ống thép 60mm x 4.5mm x 6- 12m
Ống thép 73mm x 9 - 11mm x 5 - 10m
Ống thép 76mm x 4 - 7mm x 5 - 9m
Ống thép 90mm x 7mm x 6- 9m
Ống thép 114 mm x 32mm x8m
Ống thép 273mm x 42mm x 6m
Ống thép 219 mm x 12mm x 6- 12m
Ống thép 216mm x 8mm x 6m
Ống thép 325mm x 12.7mm x 6 - 6.04m
Thông tin người dùng

TagsĐà NẵngDịch vụTìm đối tácthép ống đúc phi 60 phi 219 phi 140

{{----}}