Giám đốc Tài chính CFO K08

13.000.000
Nội dung
1. Xây dựng và Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
2. Hoạch định chiến lược tài chính
3. Kế toán Quản trị và kế toán Doanh nghiệp
4. Quản trị dòng tiền, lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh
5. Quản trị rủi ro tài chính
6. Thẩm định các phương án tài chính cho dự án đầu tư& phương án kinh doanh
7. Phân tích báo cáo tài chính
8. Hệ thống Thuế và Quản trị rủi ro về thuế.
9. Xây dựng nhân hiệu và thương hiệu
Với mục tiêu “ĐÀO TẠO THỰC TẾ”, Top Olympia đã thiết kế chương trình CFO đặc biệt:
Bài học thực tế (Case Study) từ các doanh nghiệp;
Bài tập nhóm sinh động kích thích khả năng tư duy và phối hợp nhóm
Các mẫu biểu do chuyên gia hướng dẫn sẽ áp dụng ngay tại doanh nghiệp;
Chương trình Giao lưu kết nối, hợp tác trong và sau quá trình học
Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam với trên 20 năm kinh nghiệm điều hành tài chính tại doanh nghiệp.
Thông tin người dùng

TagsĐà NẵngQuận Hải ChâuTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhCFO Tài chính Đào tạo

{{----}}