Thanh lý vườn cây giống sưa đỏ, giáng hương, gõ đỏ

15.000
Nội dung
THANH LÝ GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ, GIÁNG HƯƠNG, GÕ ĐỎ
Do cần giải phóng mặt bằng, sân vườn . Chúng tôi thanh lý toàn bộ vườn cây giống công nghiệp khoảng 600 cây (400 cây sưa đỏ, 80 cây gõ đỏ, 80 cây giáng hương), mua hết thì giá 15.000đ/ 1 cây . Cây đều cao 1m. MUA ÍT NHẤT CŨNG 100 CÂY TRỞ LÊN GIÁ SẼ GIẢM SỐC
THANH LÝ GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ, GIÁNG HƯƠNG, GÕ ĐỎ
Giá thị trường một cây sưa đỏ cao 1m là 50.000 đ, Giáng hương, gõ đỏ là 40.000đ. Do chúng tôi cần mặt bằng để làm việc khác nên mới thanh lý giá này.
Cây sưa đỏ quý như thế nào, người trồng cây nông nghiệp, công nghiệp cũng đã hiểu, giá trị lên đến hàng tỷ đồng đối với cây gỗ sưa trồng được từ 7 năm trở lên.
GIới thiệu
Do cần giải phóng mặt bằng, sân vườn . Chúng tôi thanh lý toàn bộ vườn cây giống công nghiệp khoảng 600 cây (400 cây sưa đỏ, 100 cây gõ đỏ, 100 cây giáng hương), mua hết thì giá 15.000đ/ 1 cây .
Ưu điểm
Giá thị trường một cây sưa đỏ cao 1m là 50.000 đ, Giáng hương, gõ đỏ là 40.000đ. Do chúng tôi cần mặt bằng để làm việc khác nên giá thanh lý này là rất rẻ
Khuyến mãi & Ưu đãi
Mua hết giá 15.000đ/ 1 cây (có 400 cây sưa đỏ, 80 cây giáng hương, 80 cây gõ đỏ)
Thông tin người dùng

TagsCần ThơKhácCây cảnhcây sưa đỏ cây giáng hương cây gõ đỏ

{{----}}