Bao gạo OPP/PE, hình ảnh bao bì gạo

2.000
Nội dung
- Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính giữa các màng tốt - Nguyên vật liệu sử dụng cho bao bì đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm - Bao bì đuợc sản xuất trong môi truờng đảm bảo tính vệ sinh, an toàn thực phẩm - Sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm
Thông tin người dùng

TagsCà MauDịch vụTìm đối tácbao bì gạo hút chân không túi gạo hút chân không bao gạo PA/PE

{{----}}