Vốn điều lệ công ty, và người đại diện pháp luật

500.000
Nội dung
Điều kiện về vốn điều lệ
– Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty.
– Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.
– Với những ngành, nghề không yêu cầu thì vốn của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự quyết định và đăng ký khi thành lập công ty
– Với những ngành, nghề có yêu cầu vốn pháp định, thì mức vốn tối thiểu phải bằng vốn pháp định.
– Thời hạn góp vốn là 90 ngày sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Sau thời hạn 90 ngày, nếu doanh nghiệp không góp đủ số vốn đăng ký thì phải lam thủ tục giảm vốn điều lệ.
Về người đại diện theo pháp luật
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước pháp luật.
SĐT. 0905360778, 0888258282
Thông tin người dùng

TagsBình PhướcDịch vụThông báo thành lập công ty

{{----}}