Đường kính OD90, thép ống đúc phi 90x5, DN80x3INCH

Thương lượng
Nội dung
Ống thép phi 90 x 3 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc phi 90x 3.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 4.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 5.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 9.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 10.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 90 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép hộp chữ nhật 50 x 100
Thép hộp chữ nhật 60x120
Thép hộp chữ nhật 70x140

Ms Hiền: 0916.825.133
Điện thoại: 0274 3777 951 - Fax: 02743 777950
Skype: steel.vn Zalo: 0916 825 133
Email: thepkimdaiphat@gmail.com
Thông tin người dùng

TagsBình DươngKhácLinh tinhthép ống đúc phi 90 thép ống 90 thép ống 90x5

{{----}}