Huấn luyện an toàn lao động - Ms Hằng

3.000.000

Nội dung
DẠY AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016 như sau:
*NHÓM 1: 2 ngày(16h)
- Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (theo nghị định 44/2016 – NĐ - CP) của Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn.
*NHÓM 2: 5 Ngày (48h)
- Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học (theo nghị định 44/2016 – NĐ - CP) của Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn.
*NHÓM 3: 3 Ngày (huấn luyện lần đầu)
- Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Chứng chỉ, hoàn thành khóa học An toàn theo từng chuyên đề của Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn.
*NHÓM 4: 2Ngày (Huấn luyện lần đầu)
* Chứng nhận: Cuối khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp Sổ theo dõi (theo Quy định của Thông tư 27) của Công Ty TNHH MTV Nghiệp vụ An Toàn.
* Địa điểm: Đào tạo theo yêu cầu của Quý công ty!
Thông tin vui lòng liên hệ
Ms Hằng – 0708.538.939
Mail: myhang.tcnv@gmail.com
Thông tin người dùng

TagsBình DươngTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhday an toàn lao động an toan lao dong hoc an toan lao dong