Thép ống đúc phi 168x7.11ly, p273x9.27ly, phi 406x12.7ly

Thương lượng
Nội dung
thép ống đúc phi 168x7.11ly ,phi 273x9.27ly ,phi 406x12.7ly ,phi 355x11ly

thép ống đúc phi 168,phi 273,phi 406,phi 355.ống thép đúc phi 273//phi 406///phi 355.ống thép đúc mạ kẽm phi 273,,phi 406,,phi 355

Thép ống đúc phi 273 * 9.27 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống đúc phi 273 * 12.7 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống đúc phi 273 * 15.07 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống đúc phi 273 * 18.27 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống đúc phi 273 * 21.44 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m


Thép ống đúc phi 273 * 24.4 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống đúc phi 273 * 28.6 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống hàn phi 273 * 5.16 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống hàn phi 273 * 5.56 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống hàn phi 273 * 6.35 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
Thép ống hàn phi 273 * 7.8 *5m ⇔ 6m ⇔ 8m ⇔ 9m ⇔ 12m
CTy Chúng Tôi Cung Cấp Tất Cả Các Loại
Thép ống đúc: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L….
Thép ống hàn: ASTM A53-Grade B………
Thép tấm :A515,A516.SS400,CT3,Q235,Q345…….
Thông tin người dùng

TagsBình DươngHuyện Thuận AnDịch vụTìm đối tácthép ống đúc phi 168x7.11ly phi 273x9.27ly phi 406x12.7ly

{{----}}