Thùng nhựa sóng nhựa

15.000
Nội dung
Thùng Nhựa Sóng nhựa 0375292538

1 Kt ngoài: 610 x 420 x 190 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red),
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
2 Kt ngoài: 610 x 420 x 100 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
3 Kt ngoài: 610 x 420 x 150 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
4 Kt ngoài: 610 x 420 x 250 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
5 Kt ngoài: 610 x 420 x 310 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
6 Kt ngoài: 780 x 500 x 430 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
7 Kt ngoài: 610 x 420 x 390 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
8 Kt ngoài: 850 x 630 x 525 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
9 Kt ngoài: 1186 x 886 x 668 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp pallet nhựa các loại cũ mới, sóng nhựa, xe đẩy bàn,
Thông tin người dùng

TagsBắc NinhThành phố Bắc NinhKhácLinh tinhnhựa sóng nhựa sọt nhựa