Hộp nhựa khay nhựa giá rẻ

15.000
Nội dung
Hộp Nhựa Khay Nhựa Giá Rẻ 0375292538

1 Kt ngoài: 610 x 420 x 190 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red),
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
2 Kt ngoài: 530 x 430 x 100 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
3 Kt ngoài: 610 x 420 x 150 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
4 Kt ngoài: 610 x 420 x 250 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
5 Kt ngoài: 610 x 420 x 310 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
6 Kt ngoài: 610 x 420 x 100 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
7 Kt ngoài: 610 x 420 x 390 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
9 Kt ngoài: 515 x 430 x 225 mm Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
10
Kt ngoài: 615 x 382 x 202 mm
Kt trong: 572 x 344 x 196 mm

Xanh dương (blue)
Đỏ (red)
Xanh lá cây (green)
Vàng (Yellow)
11
Kt ngoài:378 x 305 x 153 mm
Kt trong
Thông tin người dùng

TagsBắc NinhThành phố Bắc NinhDịch vụTìm đối tácnhựa sóng nhựa sọt nhựa

{{----}}