Thùng nhựa b5, thung b6, hộp nhựa b7, hộp nhựa b8, thùng nhựa đặc

Thương lượng
Nội dung
- Hộp nhựa B5
+Kích thước : 600x388x300 mm
+Màu sắc: xanh , đỏ, vàng, sữa,...
+Nguyên liệu: nhựa pp copolymer
- Hộp nhựa B6
+Kích thước : 438x293x252 mm
+Màu sắc: xanh , đỏ, vàng, sữa,...
+Nguyên liệu: nhựa pp copolymer
- Hộp nhựa B7
+Kích thước : 370x280x125mm
+Màu sắc: xanh , đỏ, vàng, sữa,...
+Nguyên liệu: nhựa pp copolymer
- Hộp nhựa B8
+Kích thước : 520x424x220 mm
+Màu sắc: xanh , đỏ, vàng, sữa,...
+Nguyên liệu: nhựa pp copolymer
Thông tin người dùng

TagsBắc NinhHuyện Lương TàiKhácThanh lý, giảm giásóng nhựa bít Thungnhuadacthungnhuacobanhxe

{{----}}