Dây mềm nối đầu phun sprinkler

10.000
Nội dung
Ống Mềm INOX nối đầu phun chữa cháy hàn quốc / DJ25UB-700, DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800, Dây mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy – hàn quốc
Ống Mềm INOX nối đầu phun chữa cháy hàn quốc DJ25Ub700/DJ25Ub1000/Dj25Ub1200/DJ25Ub1500/Dj25UB1500/Dj25Ub1800
Dj25UB700- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy
Dj25UB1000- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy
Dj25UB1200- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy
Dj25UB1500- Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy
Thông tin người dùng

TagsBắc GiangThành phố Bắc GiangDịch vụTìm đối tácdây mềm nối sprinkler

{{----}}