BẢNG CHỨNG KHOÁN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
   
xxx
CK Trần Sàn Tham
chiếu
Dư mua Dư bán Khớp lệnh +/- D 1 D 2
Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Giá KL Giá KL Giá KL
Địa chỉ liên hệ:
Hà nội: Tầng 17 Toà cao ốc VIETCOMBANK 198 Trần Quang Khải; ĐT: (04)-9.360023, 9.360024
Hồ Chí Minh: 70 Phạm Ngọc Thạch; ĐT: (08)-8.208116, 8.208761
WebSite: http://www.vcbs.com.vn;