Tìm người Thân - VnExpress
Đăng ngày: Thứ sáu, 7/8/2009 10:05 GMT+7
Tìm người Thân
848-626-73945
luongngth@yahoo.com

Em: Nguyển Thị Hồng (xưa ở đường Y6en Đỗ) tìm Chị Phạm Thị Luyến, có chồng tên Biển, xưa ở Làng Cao Hưng, Huyện Phủ Bảng, Tỉnh Nam Định hoặc ở Lôc Ninh - Hương Quảng. Nay Chị đang ở đâu xin liên hệ lại để em biết theo địa chỉ mail và phone (0973.004567, luongngth@yahoo.com).

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 1844331 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.