Muaoto - VnExpress
Đăng ngày: Thứ bảy, 29/9/2012 08:01 GMT+7
Muaoto
0913688026
Nguyên trong nam

Toi can mua 01 xe ban tai hieu ford gia 300trieu tro xuong

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3081547 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.