Bán Ssangyong Muso 7 cho - SsangYong Liberro 7 chỗ - VnExpress
Đăng ngày: Thứ hai, 11/7/2011 13:30 GMT+7
Bán Ssangyong Muso 7 cho - SsangYong Liberro 7 chỗ
0918882025
Nam Phuong

Ssangyong Muso 7 cho, SX 2003, Diesel, Moi > 85% - Ssangyong Libero 7 cho, Den, sx 2005, 2 cau, ABS, Turbo, Moi > 90%........ DD 0918882025...

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2613705 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.