Máy Chiếu - VnExpress
Đăng ngày: Thứ tư, 15/2/2012 13:26 GMT+7
Máy Chiếu
0917123867
xuanhai867@gmail.com
thumb

Máy Chiếu SONY VPL – EX100
Cường độ chiếu sáng 2300 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77, Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu SONY VPL – EX120
Cường độ chiếu sáng 2600 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu SONY VPL – EX145
Cường độ chiếu sáng 3100 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu SONY VPL – EW130
Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu Dell 1210S
Cường độ chiếu sáng 2500 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com


Máy Chiếu Dell 1410X
Cường độ chiếu sáng 2700 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu Dell 1510X
Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com


Máy Chiếu Dell 1610HD
Cường độ chiếu sáng 3500 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu Dell 4220
Cường độ chiếu sáng 4.100 Lumens (ANSI).
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2812382 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.