RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Máy Chiếu

Máy Chiếu SONY VPL – EX100
Cường độ chiếu sáng 2300 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77, Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu SONY VPL – EX120
Cường độ chiếu sáng 2600 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu SONY VPL – EX145
Cường độ chiếu sáng 3100 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu SONY VPL – EW130
Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu Dell 1210S
Cường độ chiếu sáng 2500 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com


Máy Chiếu Dell 1410X
Cường độ chiếu sáng 2700 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com

Máy Chiếu Dell 1510X
Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com


Máy Chiếu Dell 1610HD
Cường độ chiếu sáng 3500 Ansi Lumens
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com





Máy Chiếu Dell 4220
Cường độ chiếu sáng 4.100 Lumens (ANSI).
Mọi chi Tiết xin lien hệ: Phan Xuân Hải; 0937 848 692 – 0917 123 867, ID: phanxuanhai_77 Mail: xuanhai867@gmail.com





Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang